What's New Here?

Cách viết đơn xin việc với tiếng Anh

Bất luận dù có là nhà tuyển dụng yêu cầu hay không, ứng viên thời hội nhập nên gửi bức thư xin việc tiếng Anh, kèm các văn bằng, chứng chỉ.Tuy ...
© 2014 Tiếng anh – Tiếng anh thực dụng. All rights reserved.